منتظرم تا انتظار به سر بکشد

منتظرم تا انتظار به سر بکشد

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۹ ثبت شده است

آثار درآمد های فاسد

سلام دوستان . امروز می خواهم از کتاب مفاتیح الحیات ایت الله جوادی آملی قسمت آثار درآمد های فاسد بنویسم . سعی من در این متن این است که اصل مطلب حفظ شود و خلاصه شود .

آثار درآمد های فاسد

1) کاهش روزی حلال 2) قحط و کمبودی 3) عدم پذیرش عبادت 4) دوری از رحمت الهی 5) ورود به دوزخ

حال می خواهم به هر کدام از 5 مورد بالا بیشتر بپردازم و سخنان امامان و معصومین را برای هر کدام بیاورم .

1) کاهش روزی حلال : امام صادق فرمود : روزی هر شخصی از طرف خداوند قسمت شده است ( و مقدار معینی دارد ) ، پس آنکه روزی خود را از راه حرام بدست آورد ، هم بازخواست می شود و هم از حساب او کسر می گردد .

2) قحط و کمبودی : رسول خدا فرمود : ... پس ، از من هرگاه کمفروشی شود ، خداوند مردم را به قحط و کمبود گرفتار سازد .

3) عدم پذیرش عبادت : امام باقر فرمود : مالی که از راه دروغ ، ریا ، خیانت و دزدی به دست آید ، صرف آن برای زکات ، صدقه ، حج و عمره پذیرفته نمی شود .

4) دوری از رحمت الهی : امام صادق فرمود : خانم آوزه خوان و کسی که از درآمد آن بهره ببرد ، ملعون هستند . در حدیث دیگری از امام صادق آمده است که : درآمد خانم آوزه خوانی که در عروسی ها ( ی زنانه و جایی که مردی صدای وی را نمی شنود اشکالی ندارد ، البته در صورتی که هیچ مفسده ای بر آن بار نشود .

5) ورود به دوزخ : رسول خدا فرمود : آن که راه کسب ( حلال و حرام آن ) برایش مهم نباشد ، برای خدا ( نیز ) مهم نیست که از کجا او را به دوزخ در آورد .

منببع : کتاب مفاتیح الحیات ایت الله جواد آملی ( عربی احادیث در کتاب موجود است )

نویسنده : ایمان محمدیه